KYQUNI Regjistrohuni Kërko Punë  
Informatat e punëdhënësit
Ministria për komunitete dhe kthim-

MISIONI DHE VIZIONI
Ministria për Komunitete dhe Kthim do të:
Zhvillon dhe përparon qëllimet në zbatimin e ligjëshmërisë për mbrojtjen e të drejtave të bashkësive etnike dhe përkatësive të tyre, duke përfshirë edhe të drejtën për kthim, përkatësisht pikat 3 dhe 4 të Kornizës Kushtetuese,
Krijon kushte të favorshme për kthim dhe siguron Qasjen në kthim i cili është i mbështetur në të drejtën për kthim,
Mundëson udhëheqjen e aktiviteteve të ndërtimit, besimit,dialogut dhe pajtimit ndërmjte komuniteteve dhe përkrah në zbatimin e këtyre aktiviteteve,
Zhvillon dhe mbikqyrë e Strategjinë e Qeverisë për arritjen, lidhur me Komunitete dhe Kthim, mbështetjen zhvillimore si dhe zbatimin e strategjive komunale,
Zhvillon dhe udhëheqë me programe dhe mekanizma për zbatimin e integrimit të barabartë me të gjitha komunitetet dhe anëtarët e përkatësive të ndryshme, të cilët momentalisht jetojnë në Kosovë, si dhe Siguron Kthimin e qëndrueshëm të personave të shpërngulur,
Siguron që politika në nivelin qendror dhe lokal të përmbajë dispozitat e Mbrojtjes së të drejtave të komuniteteve, të drejtave të njeiut dhe interesat e të kthyerve, duke përfshirë edhe çështjen e lirisë së lëvizjes, përdorimit të gjuhës, lirisë së shprehjes, barazinë në përfaqësim, inkuadrim si dhe qasje të barabartë në legjislacion gjyqësor,zgjidhjen e banimit, shërbime komunale,
Jep udhëzime për koordinim dhe përcjell aktiviteteve të Ministrive, komunave dhe organeve tjera në pikëpamje të përparimit të mbrojtjes së interesave të bashkësive dhe përkatësive të tyre, duke përfshirë të drejtën në kthim, dhe njëherit, sipas nevojës në bazë të autorizimit të marrë nga Kryeministri, do të shqyrtoi praktikat, dokumentet dhe arkivat e atyre organeve,
Përcjellë dhe përkrahë përpjekjet e komunave për zgjdhjen e qështjeve të bashkësive dhe të kthyerve, duke përfshirë edhe punën e këshillit për ndërmjetësim ,këshillit për bashkësi etnike, zyrave komunale për bashkësi etnike, zhvillim dhe zbatim të strategjive komunale për kthim,
Shqyrton dhe ofron ndihmë Ministrive tjera në kuadër të procedurave ekzistuese, praktikës dhe kahjeve të propozuara si dhe propozim ligjit për sigurimin e të drejtave dhe interesave të komuniteteve gjegjësisht anëtarëve të personave të shpërngulur që të jenë në tërësi të respektuara. Në bazë të aktit ligjëvënës të IPVQ-së dhe të urdhëresës komunale për harmonizim me standardet përkatëse ndërkombëtare si dhe dispozitat e parapara në Kornizën Kushtetuese,
Koordinon me Ministritë, komunat dhe organet të tjera që të zhvilloj reaksionin në të shpërngulur si dhe nevoja tjera humanitare,
Koordinon me Ministritë tjera, komuna dhe organe të tjera zbatimin e strategjisë për të drejtat e njeriut me qëllim të sigurimit dhe të respektimit të të drejtave të anëtarëve të bashkësive,të personave të shpërngulur dhe të kthyerve , me theks të vacant për nevoja të grave, për persona të moshuar si dhe grupe tjera të rrezikuara,
Përcjellë dhe ofron përkrahje të kornizës operative për kthim me qëllim të sigurimit të qasjes në të drejta, të cilat i përgjigjen nevojave të të kthyerve, punën me ministritë tjera dhe me agjensione të OJQ-ve në këtë process,
Përcjellë harmonizimin e akteve ligjore si dhe kahjeve të Ministrive tjera dhe organeve lokale me standardet per Kosovën si dhe planit për zbatimin e standardeve, si dhe marrjen e udhëheqëjes për zbatimin e akcioneve të planit të cilin Qeveria i ka përcaktuar Ministrisë,
Ofron ndihmë në zhvillimin dhe zbatimin e masave nga lëmia e informimit publik si dhe projektet tjera promovuese per ngritjen e vetëdijes publike mbi të drejtat dhe interesat e bashkësive etnike si dhe anëtarëve të tyre, duke përfshire edhe të drejtën në kthim dhe kryerjen e dertyrave tjera të definuara me ligjet ne fuqi.

Kompania: Ministria për komunitete dhe kthim
Lloji i Kompanisë: Punëdhënës
Personi kontaktues: << Informatë e fshehur>>
Industria: Tjetër
Adresa: << Informatë e fshehur>>
Qyteti: << Informatë e fshehur>>
Kodi Postar: << Informatë e fshehur>>
Shteti: << Informatë e fshehur>>
Tel: << Informatë e fshehur>>
Fax: << Informatë e fshehur>>
E-mail: << Informatë e fshehur>>  [ Dërgo mesazh privat] 
Web:
Regjistruar me: 14/05/2010
Gjithsejt punë të shpallura: 2
Për momentin të hapura: 0

Vendee e hapura të punës nga kjo kompani:

Asnjë punë nuk është gjetur nga ky punëdhënës.

Kushtet e përdorimit | Politikat e intimitetit | Rreth nesh | Përkrahja | Na rekomandoni | Bizneset

Copyright © 2003-2010. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Riprodhimi i plotë apo i pjesërishëm në çfarëdo lloj forme apo mediumi pa autorizimin me shkrim nga Ofertapune.com është i ndaluar. Oferta Pune, Ofertapune.com si dhe logot përkatëse janë marka tregtare të Ofertapune.com LLC.